| Kontakt os  | Sitemap  | Udskriv  | 

Posturologi

Posturologi

Posturologi er beskrivelsen og behandlingen af menneskets postur/positur/position eller med et mere almindeligt ord: stilling.
Kroppen har muskler, som er faciske og toniske. Begge er under nervesystemets kontrol.
Vi kan stå op grundet tonus i nogle muskler. Denne tonus/spændthed er ikke under viljens kontrol, men centralt reguleret fra hjernen og udgør kroppens stilling.
Muskeltonus er til tider uens fra side til side og medfører derfor en skævhed.
Skævheden kan forårsage smerte, især når den har været der længe.
Hverken vilje, massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen udfra de oplysninger, hjernen får fra kroppen. Beskeden fra kroppen kommer hovedsageligt fra øjne og fødder men også fra sensoriske (følsomhed i) muskler.

Fødderne

Hjernen får besked fra trykfølere under foden. Disse fortæller f.eks. om vi står på forfoden, på den ene fod eller hvordan vægten er fordelt på fødderne. Ud fra disse oplysninger regulerer hjernen vores holdning.
Problemet er, at hjernen ikke får ret mange oplysninger fra vore fødder, fordi de trykfølere, som skulle informere hjernen, er slidt atrofierede. Årsagen er, at vi altid har proteser på fødderne, nemlig sko. Vi får dem alt for tidligt og de er ofte uhensigtsmæssige.
Nu er problemet, at vi står skævt på fødderne, men hjernen får det ikke at vide og kan derfor ikke rette kropsholdningen til, så den bliver mest hensigtsmæssig i forhold til den skæve fodstilling. Fodstillingen forårsager hyppigst smerter i lænd og nedefter.
Det er typisk, at smerterne tiltager op af dagen, i takt med at vi træder skævt for hvert skridt, vi går.
Hensigtmæssige sko er tættest på ingen sko, altså flade i bunden, uden fodform og uden en snude, der vender opad, som på kondisko. Der må gerne være hæl, selvom trykket kommer frem på forfoden (men ingen fodform). Fodformen giver for megen tryk på trykfølerne i svangen og hjernen får alt for mange og forkerte oplysninger om, hvordan foden har kontakt med gulvet. Det er på samme måde hos platfodede.
Trykfølerne under fødderne sidder i huden. Når disse fungerer normalt, er vægtfordelingen på fødderne, som foden og dens funktion er konstrueret til. Når fodstillingen er optimal, vil de toniske muskler, som hovedsageligt sidder i ryggen, indstille sig mest hensigtsmæssigt i forhold, til det arbejde vi udfører, selv om det er løft, slid og slæb!
Hvis man regulerer foden mekanisk med indlæg over 2mm, vipper man hælbenet.
Det får konsekvenser for hofte og ryg og muligvis hele rygsøjlen.
Den bedste regulering er, at få hjernen til at regulere udfra de rette oplysninger fra foden. Det får man med Posturologi. Ingen anden maskine eller hjerne er så grænseløs ressourcefuld til denne opogave, helt uden at give bivirkninger.
Posturologi er at udnytte den kapacitet, der ligger der!
Behandlingen af foden kan være med en lille microchip, Neurostab, som placeres i skoene og træner trykfølerne op, så de giver hjernen den rette information om fodens stilling.
Hjerne behøver så ikke lave skævheder i kroppen via de toniske muskler for at opretholde ligevægten og balancen.
Chippene virker i et år. Så snart man træder op på dem reguleres de skævheder, som foden er årsagen til. Såfremt skævheder retter sig, vil man have effekt af chippene.

Øjnene

Hjernen får oplysninger fra øjnene om, hvordan vi står. Oplysningerne kommer fra nethinden, der informerer om rumlighed, altså lodrette og vandrette linier, når vi er stående, samt om hvad der foregår yderst i synsfeltet, det felt man ikke ser men fornemmer.
Ydermere kommer informationer fra øjets muskler om øjets stilling i øjenhulen.
Disse informationer retter hjernen kroppens holdning efter, således at vi ikke skal tænke på, hvordan vi kommer fra det ene sted til det andet, blot kaste blikket og derefter gå, hvor man ser. Altså ikke se, hvor man går!
Der er to ting, som forstyrrer øjnene. Det første er proteser for øjnene i form af briller. Den anden forstyrrelse kommer fra bidet/tænderne oftest grundet proteser i tænderne i form af fyldninger, stifttænder, broer osv.
Forstyrrelsen af øjnene og dermed kroppens holdning, der er forårsaget af kæbe, bid eller tænder, skyldes motoriske fibre i en ansigtsnerve (Trigeminus), som har nogle proprioceptive funktioner, dvs. funktioner som påvirker kropsholdningen.
De helt typiske problemer, som stammer fra bidet, er smerter om morgenen, der fortager sig op ad dagen.
Med tiden bliver disse problemer/smerter konstante. Alle mennester, som siger, at der er noget galt med hovedpude eller madras skulle testes Posturoligsk med henblik på kæber og tænder.
Typisk for øjnene er, at symptomerne tiltager op ad dagen i takt med, at man anstrenger øjnene ved at fokusere. Her er tale om arbejde f.eks. med computer, overhead, TV osv.
Briller med glidende overgang (primser) skal sidde millimeter præcist. Det er en katastrofe, når netop disse briller glider et par mm. ned på næsen.
Typisk kommer skævheder i skulderelinien på 4-5 cm blot ved dette.
Samlet set forårsager øjne (og dermed evt. også bid) problemer med hovedpine, smerter i nakke og øverst i ryk, smerter mellem skulderblade, i skuldre og albueled og frem for alt, træthed og koncentrationsbesvær.
Forstyrrelserne i både øjne, bid og fødder kan være små, men stadig forårsage store problemer.
En posturolog har sagt, at små problemer i bid/tænder, øjne og fødder udløser store problemer andre steder på en poetisk måde: Når en sommerfugl basker med vingerne i Californien, opstår der en storm i Texas.
Når en person har et lille problem med øjne eller bid, kan vedkommende få udløst en storm af smerter i nakken!

Kroppens stilling er ubevidst
Vore bevægelser er beviste, men vor stilling er ubevidst. Derfor hjælper det ikke længere tid ad gangen at sige: Ret dig op, hæng nu ikke med skuldrene, hold ikke hovedet skævt, eller få skuldrene ned på plads og slap af!
Kroppens stilling udgøres i største grad af de toniske muskler, men også hos de enkelte af de mekaniske forhold.
Der kan have været ændringer af knoglerne i form af brud, børnelammelse, medfødte assymetriske forhold, sammenfald i ryggen grundet osteoporose, scheurmann osv.
Langt de fleste skævheder i kroppen er dog muskulære.

Disse skævheder kan behandles.

De er endda den største årsag til kroniske, vedvarende eller tilbagevendende smerter.
De skeletale skævheder, som er forårsaget af Posturologiske forstyrrelser, f.eks. scoliose, kan rettes over nogle få år, hvis krumningen er under 20 grader.

De typiske smerter med posturologisk årsag

De typiske smerter med posturologisk årsag er hovedpine, rygproblemer som isikas eller lumbargo. Vi ser aldrig siscusprolaps uden, at årsagen er Posturologisk.
De typpiske ledsmerter er skulder- og albuesmerter samt carpal tunnel syndrom.
Smerter i håndled og fingre er ikke afledt af en Posturologisk forstyrrelse.
Hoftesmerter er sjældent Posturologiske, men smerter i lænd, balder, lyske og knæ er forårsaget af posturologisk forstyrrelser.
Ankelsmerter er ikke, men ascilleseneproblemer, hælsporer og alle smerter i fødder er Posturologisk forårsaget, undtagen smerter hos ældre mennesker, grundet atrofif bindevæv under fødderne.
Patienter med Whiplash syndrom (piskesmæld) får langt bedre behandlingsresultat med hvilken som helst behandling, når Posturologien er rettet til.
Halvdelen af os er skæve pga. at nogle muskler (de toniske) ikke er lige toniske/stramme/spændte/faste eller slappe i begge sider af kroppen.
Det skyldes, at hjernen får en forkert information fra kroppen om vor stilling.
Disse forkerte informationer kommer i næsten 100% af tilfældene fra fødder eller øjne/bid.

Dansk literatur

Denne videnskab og neurofysologi er ikke særlig kendt. Den er dog accepteret af Universiteter i Amerika, Frankrig og Italien. Bl.a. L´Acedemie´de Medicine, Fr. og American Academy of Neurologi.
Dr. med. Michel Marignan, Marsailles har skrevet en bog om den neurofysiologiske forklaring bag Posturologien.
Bogen er på dansk og kan købes.
Bogen er egnet for faggrupper af sundhedspersonale, der har interesse for baggrunden for vor kropsstilling og bevægelse samt de smerter og problemer stillingen afleder.

Posturologisk behandlingsforløb

Skævheder, som skyldes en Posturologisk forstyrrelse, kan konstateres ved en undersøgelse.
Alle muskulære skævheder kan rettes ved første behandling.
For øjne og bidets funktion er gentagelse af behandlingen nødvendig, mens det for føddernes vedkommende kun er nødvendig at kontrollere og behandle de følgevirkninger fodstillingen har fået.
Behandlingen af foden er med sål, hvori der lægges en microchip og/eller nogle sensworiske (ikke mekaniske) tynde indlæg på 1,5 mm.
Behandling af øjnene er med en bestemt nordpolmagnet, akupunktur på øret, øjenøvelser eller regulering af briller.
Behandling af kæbe og tænder er med akupunktur på øret eller speciel frekventeret laser lokalt, mens bidet kun kan reguleres af tandlægen.

Psykiske lidelser forårsaget af Posturologiske forstyrrelser

Psykiske problemer kommer grundet en forvridning i hjernens opfattelse af kroppens stilling (kropsskema) og den virkelige stilling.
Dvs. når hjernens opfattelse af kroppens stilling og kroppens virkelige stilling ikke passer sammen.
Hjernen skal udligne denne konflikt uden at vide, hvor de falske eller manglende oplysninger kommer fra.
Dette medfører kognitive problemer, som er forstyrrelser i instrumentelle funktioner som hukommelse, rumlig og tids-orientering, disleksi (ordblindhed), hyperventilation, hysteri, nervesammenbrud og træthed.
Angst er ofte en posturologisk forstyrrelse, som stammer fra øjnene og ikke psykisk forårsaget.
Køre-, luft- og søsyge er i alle dage blevet udråbt som neuroser, men årsagen er Posturologisk.


  Copyright ® 2005 - ICAN SystemsKontakt ICAN